DUCH ZUSu – jak nie zostać na łasce urzędu?

Rok 2022 przyniósł nie tylko wiele zmian podatkowych, ale także zmianę zasad funkcjonowania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (w skrócie DUCH).

DUCH ma zagwarantować wypłatę zasiłku w sytuacji niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem. Jest to jedyne państwowe zabezpieczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto wiedzieć co zmienia się w jego funkcjonowaniu oraz czy nas odpowiednio chroni.

Czym właściwie jest DUCH?

Ubezpieczenie chorobowe jest częścią składową ubezpieczeń społecznych, ale jest jedyną dobrowolną składką w tej grupie. Część naszych klientów nie wie nawet, czy opłaca tę składkę. W sytuacji niezdolności do pracy umożliwia pobieranie zasiłku z ZUS przez określony czas niezdolności. W czasie pobierania świadczenia ZUS nie wymaga również odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Jaki jest okres wyczekiwania?

Po 90 dniach nieprzerwanego opłacania składki nabywasz prawa do świadczenia.

Jaki jest okres wypłaty świadczenia?

Nie dłużej niż 182 dni (6 miesięcy) lub 270 dni (w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży). Co w przypadku dłuższej choroby? Bardzo niska renta lub jesteśmy zdani tylko na siebie.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie chorobowe?

W 2022 roku minimalna składka wynosić będzie 87,05 zł miesięcznie (1044 zł rocznie), a w przypadku płatników korzystających z preferencyjnych stawek w pierwszych 24 miesiącach prowadzonej działalności jest to 22,12 zł miesięcznie. W ubezpieczeniach indywidualnych za składkę 1044 zł można otrzymać nawet 2-3krotnie wyższe świadczenie.

Ile wynosi świadczenie z DUCH w 2022 roku?

Aby dokładnie odpowiedź na to pytanie musimy wiedzieć, że jest ono ściśle powiązane z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r., które dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wynosi 3553,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce).

To nie wszystko, gdyż dopiero znając podstawę, możemy przejść do dalszych obliczeń. Należy odjąć od podstawy wymiaru składek ustawowy wskaźnik 13,71%, czyli 3553,20 zł – 13,71% = 3066 zł. Czy to jest kwota świadczenia? Niestety nie. Kwotę 3066 zł musimy pomnożyć jeszcze przez 80% podstawy, a zatem 3066 zł x 80% = 2452,80 zł. Czy to nareszcie wysokość świadczenia? Przykro mi, ale nie. Kwota 2452zł 80 gr jest kwotą brutto, a więc ZUS pomniejszy ją o zaliczkę na podatek dochodowy, co ostatecznie da nam świadczenie w wysokości 2035zł 82gr. Czy jest to wystarczającą sumą, która pozwoli nam pokryć koszty naszego życia oraz leczenia? Każdy musi odpowiedzieć na to pytanie sam.

Uwaga: świadczenie dla osób w preferencyjnej stawce ZUS wyniesie tylko 1589 zł 39gr.

Kiedy otrzymasz świadczenie z ZUS?

Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Co w sytuacji zaległości w opłacaniu składki?

Po zmianach przepisów od Od 1 stycznia 2022 r., zaległość w składkach na ubezpieczenia społeczne nie będzie powodowała ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli zaległość ta przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce (30zł 10gr), to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia.

Podsumowanie:

O ile dla krótkich absencji nie zachodzi zazwyczaj duże ryzyko utraty płynności finansowej przedsiębiorcy, to przy wielotygodniowych lub wielomiesięcznych absencjach pojawia się pytanie, czy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wystarczy? W dobie pandemii, galopującej inflacji, wzrostach cen mediów i podwyżkach WIBOR, niepewność i strach przed utratą środków do życia jest większa niż kiedykolwiek w ostatnich 10 latach, stąd też ogromne zainteresowanie ubezpieczeniem od utraty dochodu. Jak ono wygląda na tle dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego:

Przykładowe świadczenia i składki miesięcznie

Wiek świadczenie 5.000 zł/mcświadczenie 10.000 zł/mcświadczenie 15.000 zł/mc
30 Lat 83 zł/mc165 zł/mc248 zł/mc
40 Lat 92 zł/mc183 zł/mc275 zł/mc
50 Lat 114 zł/mc229 zł/mc343 zł/mc
Miesięczne świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy
Wiekświadczenie 5.000 zł/mc + 100.000 jednorazowoświadczenie 5.000 zł/mc + 100.000 jednorazowoświadczenie 5.000 zł/mc + 100.000 jednorazowo
30 Lat102 zł/mc222 zł/mc338 zł/mc
40 Lat110 zł/mc238 zł/mc238 zł/mc
50 Lat130 zł/mc280 zł/mc433 zł/mc
Miesięczne świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy + jednorazowe świadczenie za trwałą niezdolność do pracy

Chcesz wiedzieć jak Ty możesz zabezpieczyć się?

Skontaktuj się z nami, chętnie Ci pomożemy dobrać adekwatne rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Leave a Comment