Czy w 2022 roku fotowoltaika nadal będzie korzystna? Nadchodzą zmiany.

W czerwcu 2021 został ogłoszony projekt ustawy zmieniającej prawo energetyczne i ustawy o OZE.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to już III kwartał 2021 roku. W projekcie zostały zaproponowane zmiany w 19 obszarach. Te zmiany mogą znacząco wpłynąć na opłacalność, a co za tym idzie zainteresowanie fotowoltaiką. Nadal będzie to opłacalne rozwiązanie, jednak horyzont zwrotu z inwestycji wydłuży się. Nowe zasady mają obejmować tylko instalacje oddane do użytku po wejściu w życie zmian.

Dopłaty do instalacji – program mój prąd 3.0

W celu zwiększenia produkcji energii z mikroinstalacji (od 2 kW do 10 kW), powstał program Mój Prąd 3.0. Środki dostępne w programie mają pomóc osobom fizycznym podjąć decyzję o zakupie i montażu instalacji. Nabór wniosków jest otwarty dopiero od 1 lipca 2021, a złożonych zostało już ponad 100 000 wniosków. Przy takim zainteresowaniu przewiduje się, że budżet zostanie wyczerpany już we wrześniu 2021.

Opłacalność fotowoltaiki od nowego roku

Ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Jedno jest pewne – To zależy. Kluczową zmienną będzie, to ile wykorzystamy ‘swojego’ prądu, tzw. autokonsumpcja. Oprócz tego ważne będą zmiany technologiczne, co za tym idzie również cenowe. Mimo zmian w prawie fotowoltaika może być opłacalna, tak jak opłacalna, kiedy instalacje były droższe i nie było systemu upustów. Pozytywny wpływ na opłacalność mogę też mieć magazyny energii, społeczności obywatelskie i agregatorzy.

Co jeszcze się zmieni?

Według zamysłu projektu mają powstać nowe podmioty, którym prosumenci będą mogli odsprzedać nadwyżki. Będą to agregatorzy i spółdzielnie energetyczne. Jedną z ich zalet byłaby korzystniejsza stawka (w porównaniu do stawki operatora), po której kupowaliby energię. W tym miejscu może się narodzić pytanie: “Czemu miałbym sprzedawać energię, którą wcześniej można było magazynować u operatora?”. Niestety, po zmianach, nowe instalacje stracą możliwość magazynowania 80% nadwyżek u operatorów.

Nie wiesz co dalej? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci również w innych kwestiach dookoła fotowoltaiki.

Leave a Comment