Czy w 2022 roku fotowoltaika nadal będzie korzystna? Nadchodzą zmiany.

W czerwcu 2021 został ogłoszony projekt ustawy zmieniającej prawo energetyczne i ustawy o OZE. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to już III kwartał 2021 roku. W projekcie zostały zaproponowane zmiany w 19 obszarach. Te zmiany mogą znacząco wpłynąć na opłacalność, a co za tym idzie zainteresowanie fotowoltaiką. Nadal będzie to opłacalne rozwiązanie, jednak …

Czy w 2022 roku fotowoltaika nadal będzie korzystna? Nadchodzą zmiany. Read More »